OPZEGGINGSFORMULIER (moet voor 1 mei bij ledenadministratie zijn!)

Ondergetekende zegt hierbij het lidmaatschap op van Helmink Heroes Zwijndrecht (HHZ) en is bekend met de voorwaarden die hiervoor gelden (zie voorwaarden).

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd. 

Afzender ledenadministratie (leden@helminkheroes.nl

Regelementen:

1. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.

2. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt stilzwijgend verlengd (verenigingsrecht art. 36).

3. Opzegging van het lidmaatschap dient een maand van te voren, dus vóór 1 mei en uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie te gebeuren middels dit formulier.

 

 

Met ondertekening ga je akkoord met deze voorwaarden!