In 2016 diende zich een nieuwe sponsor aan bij BC Verkerk, namelijk Helmink Telecommunicatie groep. De eigenaar Micha Helmink zelf voelde de passie van een nieuw bestuur en de wil om te groeien met het basketball in deze regio. Hij wilde direct hoofdspponsorschap overnemen van de Verkerk groep en zijn naam verbinden aan de club. Vanaf deze datum gaat de vereniging verder onder de naam Helmink Heroes Zwijndrecht en zal er hard worden gewerkt aan een nieuwe groeikern in de Drechtsteden voor deze mooie sport. Na de naamswijziging zijn ook alle tenues aan de beurt en wordt er, nog steeds in rood en wit gespeeld maar nu met de naam Helmink prominent aanwezig. Er wordt door het bestuur tevens veel "herrie" gemaakt naar buiten via krant maar ook middels contacten met omliggende verenigingen. Een eerste mogelijkheid tot samengang ontstaat met Flax Field Fighters in Hendrik-ido-Ambacht welke zeer logisch zou zijn omdat deze twee samen een zeer sterk koppel zouden zijn en er tussen spelende leden al jaren goed contact is. De tijd lijkt nog niet rijp en beide verenigingen gaan op eigen voet door maar wensen wel samen te werken indien nodig.