De contributie wordt jaarlijks door het bestuur opnieuw vastgesteld en tijdens de algemene ledenvergadering besproken met de leden. De hoogte van de contributie hangt af van de leeftijd en of het een wedstrijd spelend of een recreatief lidmaatschap betreft.


Voor het seizoen 2016-2017 is het als volgt:

Contributie      
Under 10 175,00  
Under 12 175,00  
Under 14 183,00  
Under 16 203,00  
Under 18 216,00  
Senioren 266,00  
Recreanten 139,00  
Bedrijfscontributie 350,00  
       
Overige kosten      
Inschrijfgeld 15,00  
Huur tenue 15,00  
Extra training op donderdag 30,00  
Meerkosten betaling in termijnen 10,00  
       
 Sponsoring in overleg      

 

Ouders met een laag inkomen kunnen via 'Leergeld' een bijdrage in de contributiekosten en kleding ontvangen. Op de website www.leergelddrechtsteden.nl kunt u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.