De contributie wordt jaarlijks door het bestuur opnieuw vastgesteld en tijdens de algemene ledenvergadering besproken met de leden. De hoogte van de contributie hangt af van de leeftijd en of het een wedstrijd spelend of een recreatief lidmaatschap betreft. De bedragen hieronder zijn inclusief tenuehuur en doortrainen in juni. 


Voor het seizoen 2017-2018 is het als volgt:

Contributie      
Onder 10 205,00  
Onder 12 205,00  
Onder 14 213,00  
Onder 16 234,00  
Onder 18 247,50  
Boven 18 299,00  
++ Toeslag Divisie/ Landelijk 100,00  
Senioren 299,00  
Recreanten 154,00  
Bedrijfscontributie 375,00  
       
Overige kosten      
Inschrijfgeld 15,00  
       
Extra training op donderdag 30,00  
       
       
 Sponsoring in overleg      

 

Ouders met een laag inkomen kunnen via 'Leergeld' een bijdrage in de contributiekosten en kleding ontvangen. Op de website www.leergelddrechtsteden.nl kunt u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.